2011年10月18日

[ubuntu-jp:3856] Re:11.10日本語RemixでUnity-Launcherが起動しなくなる etc.

(先ほど長々とログを貼ったら
長すぎるとMLのシステムから警告が来てしまったので取り消して再投稿いたします。申し訳ないです…)

Unityが起動しなくなってしまう件は、
色々いじりながらTwitterでぶつぶつツイートしてたら @_hito_ < http://www.twitter.com/_hito_>; さんに
このバグ<https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/compizconfig-settings-manager/+bug/869840>を確認するように教えていただいて解決しました。
CCSMを起動→「設定」をクリック
するとUnity pluginが無効化されてしまうようで、

ã??ã??ã??å??度æ??å??ã??ã??ã??ã??ã?¨ã?§ã??ã??ã??ã??å??ã??表示ã??ã??ã??ã??ã??ã??ã?ªã??ã??ã??ã??ã??
(è¦?ã?¯ç¢ºèª?ä¸?è¶?ã??ã?£ã??ã??ã??ã?§ã??ã??â?¦)

ã??Alt+`ã??ã??IMEå??ã??æ?¿ã??ã??ä?¿ã??ã?ªã??ã?£ã??ä?¶ã?¯ã??
CCSMã?§å??æ??å?¤ã?§ã?¯ç?¡å??å??ã??ã??ã?¦ã??ã??ã??alt_tab_next_windowã??ã??ã??ã?§ã??ã??ã??ã??ã??ã??è¨?å®?ã??ã??ã??ã?¨ã?§
ã??ã??ã??ã??ã?®ã??ã??ã?©ã??ã??å?¤ã??ã?ªã??ã??ã??ã?©ã?¤ã??ã?§ã??ã??ã??ã??ã??
(ç?¡å??å??ã??ã??ã?¨ã??ã??ã??Alt+`ã??ã??ã??ã??ã??ã??ã??ä?¿ã?£ã?¦ã??ã??ã??ã??ã??ã?§ã??)

2011/10/16 å°?ç¬?å??ç??太 (Yuta Ogasawara) <yutaogasawara@xxxxx>

> ã??ä¸?話ã??ã?ªã?£ã?¦ã??ã??ã??ã??ã??
> 表é¡?ã?®é??ã??ã??11.10æ??æ?¬èª?Remixã?§ã??ã??ã?¤ã??å??é¡?ã??ç?ºç??è?´ã??ã??ã??ã??ã?®ã?§ã??ç??ã??ã??ã??ã??ã??ã??
>
> ã??ã??ã??
> Unity-Launcherã??è??å??ã??ã?ªã??ã?ªã??ã??ã??ã?¯ã??ã??ã??ã?¨ã??ã??ã??(Ubuntu
> Classicã?®ã??ã??ã?ªæ??ã?ªã??ã??ã?®è¦?ã??ç?®ã?®)ã?®ã?¿ã??表示ã??ã??ã??æ§?ã??ã?ªã?£ã?¦ã??ã??ã??ç??象ã??è¦?è??ã??ã??ã??ã??ã??ã??
> ç?ºç??æ?¡ä?¶ã?¯æ??ã??ã??ã??
>
> 1. 11.04ã??ã??11.10ã??ã?¢ã??ã??ã?°ã?¬ã??ã??ã??ã??(æ??æ?¬èª?ã??ã?©ã??ã?©ã??ã?®ã??ã?®ã??ã?¬ã??ã??<https://forums.ubuntulinux.jp/viewtopic.php?id=12228>
> ã??æ??稿ã??ã??ã??ã??ã??ã??)
>
> 2. 11.10ã?§CompizConfigè¨?å®?ã??ã??ã??ã?¸ã?£ã??ã?¤ã??ã??ã??ã??ã??ã??ã?¦è??å??
> â??ã??ã?¤ã??ã??ã??ã?®ã??è¨?å®?ã??ã?¨ã??ã??ã??ã?¿ã??ã??æ??ã??ã?¦ã??ã?ªã??ã??ã??ã?¨ã??ã?¦è¨?å®?ã??ä¿?å??ã??ã??ã??ã??ã??ã?¡ã??ã??ã??ã??表示ã??ã??
>
> ã?¨ã??ã??ã??ã?®ã?§ã??ã??
> ç§?ã??é??é??ã??ã??ã?®ã?¯2ã?®ç??象ã?§ã??ã??
> ã??ã??ã?¯äº?æ??ã?§ã??ã??ã??1ã?®ç?ºç??æ?¡ä?¶ã??ã??ã??11.04ã?§CompizConfigè¨?å®?ã??ã??ã??ã?¸ã?£ã??ä?¿ã?£ã?¦ã??ã??ã??ã??ã??ã??ã??ã??ï??
> CompizConfigè¨?å®?ã??ã??ã??ã?¸ã?£ã??ã??ã?£ã?¦è¨?å®?ã??ã?¡ã?¤ã??ã??ç?¨é??ã??ä¸?æ?¸ã??ã??ã??ã??ã?®ã??å??å??ã??ã??ã??ã??ã??ã?ªæ°?ã??ã??ã?¦ã??ã??ã??ã??
>
> ä??ã??
> ã??ã??Alt+F2ã??ã?®ã??ã?§ã??ã??ã??ã??ã??ã??å??ã??ã?ªã??
> ã??ã??ã??ã??ã??è¨?å®?â??ã??ã??ã??ã??ã??â??ã??ã?§ã??ã??ã??ã??ã?? ã?§ã??ã?§ã??ã??ã??ã??ã??ã??è¨?å®?ã??ã??é??ã??ã??æ?¢å??ã?®ã??ã?§ã??ã??ã??ã??ã??ã?¨ã??ã??ã??ã?£ã??ã?°ã??ã?¦ã??è?¦å??ã?®ã?§ã?ªã??ã??ã?®ã??ã??ã??
> (ã??ã??ã??ã??è¨?å®?â??ã??ã??ã??ã??ã??â??ã??ã?§ã??ã??ã??ã??ã?? ã?§è¨?å®?ã?§ã??ã?ªã??ã??ã?§ã??ã??ã??ã??ã??ã?¨é??è¤?ã??ã?¦ã??è?¦å??ã??å?ºã?ªã??ã??ã??ã?§ã??ã??è¨?å®?ã?¯å?ºæ??ã??ã??ã??å??ã??ã??ã??ã??)
> ã??ã?¦ã?£ã??ã??ã?¦ã??ã?¤ã??ã??ã?£ã??ã?®ã??Alt+`ã??ã?®ã??ã?§ã??ã??ã??ã??ã??ã??å¤?æ?´ã?§ã??ã?ªã??
> (ã??ã??ã??ã??ã??ã??ã??Alt+`ã??ã??ã??ã?£ã?¦IMEã??ON/OFFã??ã??ã??ã?¨ã??å?ºæ??ã?ªã??ã?ªã??ã??ã??ã??ã??)
> ã??ç?ºç??æ?¡ä?¶ã??è¬?ã?§ã??ã??ã??Dashã??表示ã??ã?¦ã??æ¤?ç´¢çª?ã??æ??å??ã??ã?¿ã?¤ã??ã?§ã??ã?ªã??ã??ã?¨ã??ã??ã??ã??ã??
> (Dashã??ä??度ã??é??ã??ã??ã??é??ã??ã??ã??ã??ã?¦ã??ã??ã?¨ç?´ã??ã??ã??)
> ã??Bluetoothã?®è¨?å®?ã?§è?ªã??ã??ã?¤ã??ã?®å??å??ã??å¤?æ?´ã?§ã??ã?ªã??
> (ã??ã??ã?¯ä¸?å??å??ã?¨è¨?ã??ã??GUIã?§è¨?å®?ã??ã??ä??ç??ã?¿è?ªä??ã??ã?ªã??æ??ã??ã?§ã??ã??ã??[ã??ã??ã??å??]-0ã??ã??è?ªå??è¨?å®?ã??ã??ã?¦ã??ã??ã??ã??å¤?æ?´ã?§ã??ã??ã??ã??)
>
>
> ã?¨ã??ã?£ã??æ??ã??ã?§ã??ã??
> å®?ç?¨ã??å??é¡?ã??ã??ã??ã?®ã?¯Unity-Launcherã??è??å??ã??ã?ªã??ã?ªã??ã?®ã?¨ã??Alt+'ã??ã??å¤?æ?´ã?§ã??ã?ªã??ã??ã?¨ã?§ã??ã??ã??ã??ï??
> (USã??ã??ã??ã??ã??ã??ä?¿ã?£ã?¦ã??ã??ã?®ã?§ã??Alt+`ã??ã??å¤?æ?´ã??ã??æ??æ??ã??ã??ã??æ??ã??ã?¦æ¬?ã??ã??ã?§ã??â?¦â?¦)
>
> --
> This message is UTF-8 encoded
>

--
This message is UTF-8 encoded
8ó?÷÷?]Ýîuï?[{NÍ4ëv¢{^?Ôò?ë^Æßá¶i\?ªìzÕÀ¨?ק?:Ú?ÇÞ¬Iܡا?¶¬{®
9ab8ànøàjzemøà!xàj8àëxà¬8ऺ,¯8àhøàgøà¢O??ºemøàfxàc¸à¢øàjS8àk¸à?øà®xàá¸àè8àbøà¢z+i?db¸àc9§ixài¸àeøào¸àhøàgøàk¸àiùcå¸à¢??¢8àeøài?a£y¢?yê/øàa8àgøàeøào¸àfxà ?å,øàeú*,øàj¸àa8àiøàfx?)?O??????[?]xàc:-mùbåxàeøàj¸àcøàj¸àhøài¸àeøào¸àa?.í¸àkøà O??º"l¸à!xàa8àf8ࢸàj¸àc8à¢UÚ]\¸àiøàm¸ài8àm¸ài8àá8à©8àï8àâ8àeøài¸àgøà¢OH?Y?H??ËÝÝÝË?Ú]\??ÛÛK×Ú]×È??Ú]×Ï ØO?8àexà¤øàjÏ???H?Y?H?Î?ËØ?YÜË?][?ÚY ??] ÝX?[?KÊÜÛÝ\?ÙKØÛÛ\^?ÛÛ??YË\Ù][?ÜË[X[?YÙ\?ÊØ?YËÎ ?N ?¸àdøàk¸àä8ଠØO?8à¤?论*£xàfxà¢øà¢8àa¸àjù?fxàb8ài¸àa8àgøàh8àa8àiº)èù¬n¸àeøào¸àeøàgøà ??????ÔÓxऺ-mùbåx¡¤¸à#:*+yk¦¸à#xसà?øàê¸ààøà?Ï??¸àfxà¢øàj[?]HYÚ[¸àc9á(yb®yc%¸àexà£8ài¸àeøào¸àa¸à¢8àa¸àiøà O??¸àgxà£8à¤?a£yn©?§"yb®xàjøàfxà¢øàdøàj8àiøàäxàãxàêøàc9a£xàlú(j9é.¸àexà£8à¢øà¢8àa¸àjøàj¸à¢¸ào¸àeøàgøà ????:)?xàkù论*£y.#z-¬øàh8àhøàgøàh8àdxàiøàeøàgø?)?O?????¸à#[
Ø8à#xàcSQyb!øà¢?¦ïøàb8àjù/oøàb8àj¸àbøàhøàgù.í¸àkøà O????ÔÓxàiùb'y§'ù`)8àiøàkùá(yb®yc%¸àexà£8ài¸àa8à¢øà#[ÝX?Û?^ÝÚ[?Ýøà#xàjøà?øàéøàï8àâ8àªøààøàâ8ऺ*+yk¦¸àfxà¢øàdøàj8àiÏ??¸à?øà®xàá¸àè8àk¸àáøàåxàªxàêøàâ9`)8सસàï8àä8àï8àêxà©8àâxàiøàcxào¸àeøàgøà ?????9á(yb®yc%¸àfxà¢øàj8ào¸àgøà#[
Ø8à#xसà?øà®xàá¸àè8àc9/oøàhøài¸àeøào¸àa¸à¢8àa¸àiøàfJO??????]?Û\ÜÏH?ÛXZ[Ü][ÝH??? LKÌL ÌM?9l#ùë(9c§ùéd9i*?
]]HÙØ\Ø]Ø\?JHÜ[?\?H?????ÏH?Y?H?XZ[Î?]][ÙØ\Ø]Ø\?PÛXZ[ ?ÛÛH??]][ÙØ\Ø]Ø\?PÛXZ[ ?ÛÛO ØO??ÝÏ ÜÜ[??????ØÚÜ][ÝHÛ\ÜÏH?ÛXZ[Ü][ÝH?Ý[OH?X\?Ú[??   ?^Ø?Ü?\?[Y??\ØØØÈÛÛYÜY[?Ë[Y??Y^È??¸àb?.%º*lxàjøàj¸àhøài¸àb¸à¢¸ào¸àfxà ???º(j:hc8àkº`&¸à¢¸à LLK?L9?éy§+:*§??[Z^8àiøàa8àcøài8àbùecúhc8àc9æn?å'ú!í8àeøào¸àeøàgøàk¸àiøàb?çéxà¢xàføàeøào¸àfxà ??????¸ào¸àf¸à O???[?]KS][?Ú\¸àc:-mùbåxàeøàj¸àcøàj¸à¢¸àáøà®xà?øàâ8ààøàåøàj8àäxàãxàêÊX?[?HÛ\ÜÚXøàk¸à¢8àa¸àj?¦%8àj¸àc8à¢xàkº)¢øàgùæë¸àk?xàk¸àoøàc:(j9é.¸àexà£8à¢ù©æ8àjøàj¸àhøài¸àeøào¸àa?ãïº,hxàjú)¢ú"'¸à£øà£8ào¸àeøàgøà ????æn?å'ù§hy.í¸àkù?d8à¢xàcøà O??????K? LK? 8àbøà¢LLK?L8àjøਸààøàåøà¬8àë8àï8àâxàeøàgÊ9?éy§+:*§¸àåxàªxàï8àêxàè8àk?H?Y?H?Î?ËÙ?Ü?[\Ë?X?[?[[?^ ?? Ý?Y]ÝÜXË?ÚYLL????\?Ù]H?Ø?[?È?¸àdøàk¸à®xàë8ààøàâO ØO¸àjù¢?yê/øàc8à`¸à¢¸ào¸àeøàgÊO?????????? LK?L8ài?ÛÛ\^?ÛÛ??Yú*+yk¦¸àç¸àãxàï8à®8àèøसà©8àìøà®xàâ8àï8àêøàeøàiº-mùbåO???]?Ý[OH?X\?Ú[?[Y?? ?¸¡¤¸à?xà©8àâxàä8àï8àk¸à#:*+yk¦¸à#xàj8àa8àa¸àç8à¯øàìøà¤?¢¯8àeøài¸àåøàê¸à®øààøàâ8àj8àeøàiº*+yk¦¸à¤?/çykf8àeøàgøࢸàfxà¢øàèxàâøàéxàï8ऺ(j9é.¸àfxà¢Ï?????? Ù]?¸àj8àa8àa¸à?¸àk¸àiøàfxà ????éàxàc:`kz`aøàeøàgøàk¸àk̸àk?ãïº,hxàiøàfxà ???¸àdøà£8àkù.¢9?ìøàiøàfxàc8à Lxàk?æn?å'ù§hy.í¸àjøà?¸à# LK? 8ài?ÛÛ\^?ÛÛ??Yú*+yk¦¸àç¸àãxàï8à®8àèøà¤?/oøàhøài¸àa8àgøà#xàc8à`¸à¢øàbøà??ï'Ï?????ÛÛ\^?ÛÛ??Yú*+yk¦¸àç¸àãxàï8à®8àèøàjøà¢8àhøàiº*+yk¦¸àåxà¨xà©8àêøàc9íê:fá¸àîù."?¦î8àcxàexà£8à¢øàk¸àjùc§ùfè8àc8à`¸à¢øà¢8àa¸àj?¬%øàc8àeøài¸àa8ào¸àfxà ???????.å¸àjÏ??¸àîøà#[
Ñ?¸à#xàk¸à?øàéøàï8àâ8àªøààøàâ8àc9b®xàbøàj¸àa??¸àîøà?øà®xàá¸àè:*+yk¦¸¡¤¸à?xàï8àç8àï8àâx¡¤¸à?øàéøàï8àâ8àªøààøàâ8àiøà?øàéøàï8àâ8àªøààøàâ8ऺ*+yk¦¸àfxà¢úf¦øàjøà y?è?kf8àk¸à?øàéøàï8àâ8àªøààøàâ8àj8àä8ààøàá¸à¨øàìøà¬8àeøài¸à?º+i?db¸àk¸àiøàj¸àa8à?¸àk¸àc8à`¸à¢Ï???]?Ý[OH?X\?Ú[?[Y?? ??8à?øà®xàá¸àè:*+yk¦¸¡¤¸à?xàï8àç8àï8àâx¡¤¸à?øàéøàï8àâ8àªøààøàâ8àiú*+yk¦¸àiøàcxàj¸àa8à?øàéøàï8àâ8àªøààøàâ8àj:aãz)!øàeøài¸à?º+i?db¸àc9aî¸àj¸àa8à¢8àa¸àiøàfxà º*+yk¦¸àkùaî?§ixào¸àfxàc9båxàcxào¸àføà¤ÊO????? Ù]?¸àîø੸à¨øàìøàâx੸à®xà©8ààøààxàèøàï8àk¸à#[
Ø8à#xàk¸à?øàéøàï8àâ8àªøààøàâ8à¤?i"y¦í8àiøàcxàj¸àa???]?Ý[OH?X\?Ú[?[Y?? ??8àdøà£8àjøà¢8ࢸà xà#[
Ø8à#xàjøà¢8àhøài?SQxà¤?Ó?ÓÑ?¸àfxà¢øàdøàj8àc9aî?§ixàj¸àcøàj¸à¢¸ào¸àeøàgøà ?O??? Ù]?¸àîùæn?å'ù§hy.í¸àc:+#¸àiøàfxàc8à Q\Ú8ऺ(j9é.¸àeøài¸à??©'9í(?ê¤øàjù?¡ùkeøसà¯øà©8àåøàiøàcxàj¸àa8àdøàj8àc8à`¸à¢¸ào¸àfO???]?Ý[OH?X\?Ú[?[Y?? ??\Ú8à¤?/eyn©¸àbúe¢øàa8àgøࢺe¢xàf8àgøࢸàeøài¸àa8à¢øàj9æí8ࢸào¸àfJO????? Ù]?¸àî??Y]ÛÝ8àkº*+yk¦¸àiú!ê¸àáøàä8à©8à®xàk?d#ybcxà¤?i"y¦í8àiøàcxàj¸àa???]?Ý[OH?X\?Ú[?[Y?? ??8àdøà£8àkù.#yamùd"8àj:* 8àa¸àbÑÕRxàiú*+yk¦¸àfxà¢ù.åyía8àoú!ê?/døàc8àj¸àa9¡'øàf8àiøàfxà ¸à#øàæøà®xàâ9d#WKL8à#xàjú!ê?båz*+yk¦¸àexà£8ài¸àgxàdøàbøà¢yi"y¦í8àiøàcxào¸àføà¤ÊO??? Ù]???????¸àj8àa8àhøàgù¡'øàf8àiøàfxà ????k§ùå*8àjùecúhc8àc8à`¸à¢øàk¸àkÕ[?]KS][?Ú\¸àc:-mùbåxàeøàj¸àcøàj¸à¢øàk¸àj8à#[
É?ÌÎNøà#xàc9i"y¦í8àiøàcxàj¸àa8àdøàj8àiøàeøà¡øàa¸àbûï'Ï?????Tøà?xàï8àç8àï8àâxà¤?/oøàhøài¸àa8à¢øàk¸àiøà#[

投稿者 xml-rpc : 2011年10月18日 00:11
役に立ちました?:
過去のフィードバック 平均:(0) 総合:(0) 投票回数:(0)
本記事へのTrackback: http://hoop.euqset.org/blog/mt-tb2006.cgi/107975
トラックバック
コメント
コメントする
画像の中に見える文字を入力してください。